IZOLACJE TERMICZNE

Ocieplenia

Ocieplenia dachów, stropów, stropodachów, ścian szczelinowych, podłóg.

Jakość

Głównym materiałem jaki stosujemy jest granulat celulozy, wełny i styropian.

Oszczędność

Ocieplony dom to mniejsze rachunki = oczszędność Twoich pieniędzy!

Uprawnienia

Posiadamy certyfikaty i specjalistyczne szkolenia w zakresie dociepleń.

Opis

Izolacje i materiały

Do docieplenia stropodachów wentylowanych, dachów na nowych jak i starych budynkach metodą wdmuchiwania, polecamy włókna celulozy Isocell produkowaną drogą recyklingu z czystego, segregowanego papieru gazet codziennych, o współczynniku przewodzenia ciepła λd =0,037 W/(m*K).

Izolacja ta posiada certyfikaty UE, a producent certyfikat zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001, co daje 100% gwarancję, że wdmuchiwany materiał rzeczywiście posiada deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła.

Fabrycznie zaimpregnowana, pozostaje nietoksyczną i na wiele lat neutralną na działanie bakterii, pleśni, glonów, grzybów, insektów i gryzoni, absolutnie nie stanowiąc dla nich pożywki.

Nie ma w niej szkodliwych substancji chemicznych i cząsteczek włókien drażniących płuca, które wywoływałyby reakcje chorobowe i alergiczne zagrażające zdrowiu.

Materiał jest ekologicznie i biologicznie czysty. Posiada odporność ogniową na poziomie EN B s-2, d0, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pożarowe domu.

Celuloza jest materiałem higroskopijnym, dzięki czemu może zaabsorbować pewną ilość wody bez negatywnego wpływu na właściwości cieplne. Cecha ta odróżnia ją od pozostałych materiałów termoizolacyjnych.

Izolacja celulozowa spośród nich jest najlepsza, bo taką wilgoć przechwytuje jak bibuła, rozprowadza ją w całej swojej objętości i łatwo oddaje klimatyzując wnętrza. Można powiedzieć, że oddycha.

Materiał jest lekki, bo 1m3 przy zasypywaniu swobodnym waży tylko 25kg, a przy wdmuchiwaniu szczelinowym, w skosy poddasza – 40 kg i w ściany – 44 kg. Łatwo wnika w każdą szczelinę i wypełnia ją. Warunkiem skuteczności tej izolacji jest uzyskanie wysokiego stopnia kompresji, bo wtedy szczelnie wypełnia przegrodę i nie ma niekorzystnego zjawiska jej osiadania. Przy ociepleniach z jej udziałem niejednokrotnie nie trzeba stosować folii paroizolacyjnych, co zdecydowanie obniża koszty materiałowe i robocze. Jest to przy tym doskonały materiał o właściwościach dobrego izolatora akustycznego.

JAKĄ METODĘ MONTAŻU I JAKI MATERIAŁ IZOLACYJNY WYBRAĆ NA OCIEPLENIE PODDASZA?

Rynek oferuje szeroki wybór materiałów izolacyjnych. Wśród najpopularniejszych wymienić należy: celulozę w formie puszystego granulatu (instalowaną metodą wdmuchiwania), wełnę szklaną, skalną i styropian w płytach. Zwróć uwagę, czy materiał, który wybierasz, posiada certyfikat CE. Jest to jedyna gwarancja, że izolacja spełnia deklarowane przez producenta właściwości. O skuteczności termoizolacji i dźwiękoizolacji decydują parametry i grubość warstwy izolacyjnej oraz dokładność jej montażu. Największy wpływ na dokładność ma metoda, z jaką ocieplenie jest wbudowane w połać dachu i związany z nią materiał izolacyjny.

Wadą poddaszy ocieplonych wełną mineralną są szczeliny między izolacją a konstrukcją dachu i między łączeniami płyt. Pogarsza to izolacyjność przegrody. Szczeliny wielkości 1 milimetra mogą nawet 4-krotnie zwiększyć straty ciepła. Metoda wdmuchiwania gwarantuje szczelne wypełnienie docieplanych przestrzeni poddasza. Włókna Isocell wdmuchiwane są pod ciśnieniem i docierają do miejsc, które byłyby trudne do prawidłowego ocieplenia inną metodą. Wdmuchiwany materiał zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej. Eliminuje to powstawanie mostków termicznych odpowiedzialnych za nadmierne straty ciepła.

Korzystniej jest ocieplić poddasze granulatem do wdmuchiwania, np.: izolacją celulozową Isocell. Dwuosobowa ekipa wyposażona w agregat w ciągu 1-2 dni robót ociepli całe poddasze. Celuloza to ekologiczny materiał, uzyskany w procesie recyklingu makulatury gazet codziennych. Jako ocieplenie poddasza instalowany jest metodą wdmuchiwania. Jest to bezpieczna i skuteczna metoda ocieplania dachu, stosowana od ponad 30 lat w całej Europie, od ponad 100 lat znana na świecie.

Celuloza Isocell posiada certyfikat CE i jest produkowany zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną 04/0080. Producent i niemiecki instytut techniki budowlanej gwarantuje osiągnięcie wszystkich deklarowanych parametrów celulozy Isocell Wartości deklarowane w Europejskiej Aprobacie Technicznej są ważne dla całego zakresu gęstości użytkowych Isocell: od 25 do 65 kg/m3 i dla wszystkich zastosowań. Kontrola parametrów materiału jest prowadzona w sposób ciągły, a zapisy Aprobaty Technicznej potwierdzone są przez tysiące dotychczas przeprowadzonych badań. Celuloza Iscocell posiada najlepsze parametry materiałowe:

• niski współczynnik przewodzenia ciepła λd 0,037 W/m*K. Isocell skutecznie ogranicza straty ciepła w mieszkaniach już przy minimalnych grubościach warstwy.

• wysokie ciepło właściwe c=2,1 kJ/kg. Isocell tworzy przyjazny mikroklimat wnętrz w miesiącach letnich i zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń.

• optymalna oporność na przepływ powietrza r > 6kPa sprawia, że celuloza Isocell jest rewelacyjnym izolatorem akustycznym. Dodatkowo uszczelnia budynek na przenikanie powietrza, zapobiegając przewiewom i przedmuchom. Poprawia to komfort mieszkania na poddaszu ocieplonym Isocell.

• klasa reakcji na ogień Isocell to EN, s-2 d0. Nie rozprzestrzenia ognia, w razie pożaru ulega zwęglaniu, chroniąc drewnianą konstrukcję nośną. • materiał posiada gwarancję minimum 50 lat trwałości użytkowej

Isocell jako ocieplenie poddasza jest wyjątkowo lekki i nie obciąża konstrukcji. Nadmuchany na podłogę nieużytkowego poddasza materiał waży 25 kg/m3. Ocieplając połać dachu o nachyleniu powyżej 10°, materiał zagęszczany jest do 40 kg/m3. Dzięki temu nie osiądzie w przegrodzie i przez 50 lat będzie prawidłowo wypełniał swoją funkcję ocieplenia poddasza.

Dysponujemy odpowiednią maszyną oraz zestawem końcówek do wdmuchiwania, które ułatwiają prawidłowe ocieplenie skosów poddasza.

Izolacja cieplna latem
Celem stosowania termoizolacji latem jest zapewnienie komfortowej temperatury wewnątrz budynku i stłumienie skali jej wahań w ciągu doby. Dlatego Isocell to rozsądny wybór dla termoizolacji strychów, poddaszy użytkowych i nieużytkowych.

Wartością podstawową przy obliczaniu efektywności izolacji termicznej latem jest tzw. ciepło właściwe materiału, c. Im większa jest ta wartość, tym więcej ciepła może być zatrzymane przez termoizolację i tym dłużej pomieszczenia pozostają chłodne.

Isocell – izolacja cieplna zimą
Izolacja cieplna budynku w miesiącach jesienno-zimowych ma na celu ograniczenie strat ciepła w budynku i w efekcie minimalizację energii przeznaczonej na ogrzewanie domu. Isocell to rozsądny wybór na termoizolację domu zimą.

W fizyce budowli istotnym wskaźnikiem wydajności termoizolacji zimą jest jej współczynnik przewodzenia ciepła λ, obliczany na podstawie europejskiej normy EN ISO 10456: 2007-12.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wskazuje, ile ciepła przepływa przez materiał termoizolacyjny z cieplejszej strony na chłodniejszą (przy różnicy temperatur 1 Kelvina) w jednostce czasu.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła celulozy Isocell wynosi λD = 0,037 W/mK

Isocell- wiatroszczelność i szczelność na przenikanie powietrza

Materiały izolacyjne z celulozy wspomagają wiatroizolacyjność i szczelność przegrody na przenikanie powietrza. Wynika to z ich struktury płatków/waty. Są one relatywnie mało przepuszczalne dla powietrza i, zasypywane metodą wdmuchu, tworzą ciągłą, jednolitą warstwę termoizolacyjną.

Isocell – izolacja akustyczna

Isocell to dobry wybór jako wytłumienie dźwiękowe ścian i stropów. Energia fal dźwiękowych, rozchodzących się w powietrzu, wytracana jest przez tarcie, gdy napotyka miękką, elastyczną włókninę izolacji celulozowej.

Isocell – ochrona konstrukcji drewnianych

• Celuloza izolacyjna Isocell zapewnia szybkie odprowadzenie nadmiaru wilgoci z drewna, gdyby zastosowane drewno budowlane było nie wystarczająco suche, pod warunkiem stosowania się do zasad sztuki budowlanej.

• Celuloza izolacyjna Isocell jest dostatecznie elastyczna i stabilna, nie tworzy więc pustek, w których mogłaby się osadzać skondensowana para wodna. Badania wskazują, że dwie trzecie wszystkich uszkodzeń drewnianych elementów konstrukcyjnych spowodowane jest kondensacją pary wodnej.

Celulozowa izolacja Isocell istotnie wspomaga ochronę konstrukcji przed wilgocią. Celuloza Isocell jest materiałem higroskopijnym. Wilgoć, która może wykroplić się w przegrodzie budowlanej docieplonej Isocell, w pierwszej kolejności magazynowana jest we włóknach celulozy. Przestrzenie pomiędzy włóknami pozostają zatem wypełnione powietrzem, dzięki czemu izolacja dłużej zachowuje swoje właściwości cieplne.

W materiałach celulozowych wilgoć wiążą higroskopijne włókna celulozy, dlatego właściwości cieplne izolacji zostają zachowane. Celuloza może wchłonąć wodę w ilości aż do 15% swojej masy.

W izolacjach pochodzenia mineralnego wilgoć gromadzi się między włóknami materiału, zastępując powietrze i obniżając izolacyjność cieplną przegrody.

Kontakt.

BUDO-THERM WOJCIECH KŁOS

Adres:
Sienkiewicza 3a
95-082 Dobroń
Czynne pn – pt 7.00-15.00

NIP:
731-19-68-782

Regon:
362535120

 

Biuro we Wronowicach

Biuro w Dobroniu