IZOLACJE TERMICZNE

Znajdziesz nas również na

Opis

Izolacje i materiały

 

Do docieplenia stropodachów wentylowanych, dachów na nowych jak i starych budynkach metodą wdmuchiwania, polecamy włókna celulozy Isofloc f z Firmy DÄMMSTATT W.E.R.F. (grupa kapitałowa Isofloc) produkowaną z makulatury, o współczynniku przewodzenia ciepła λd =0,037 W/(m*K).

 

 

Izolacja ta posiada certyfikaty UE, a producent certyfikat zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001, co daje 100% gwarancję, że wdmuchiwany materiał rzeczywiście posiada deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła.

Fabrycznie zaimpregnowana, pozostaje nietoksyczną i na wiele lat neutralną na działanie bakterii, pleśni, glonów, grzybów, insektów i gryzoni, absolutnie nie stanowiąc dla nich pożywki.

Nie ma w niej szkodliwych substancji chemicznych i cząsteczek włókien drażniących płuca, które wywoływałyby reakcje chorobowe i alergiczne zagrażające zdrowiu.

Materiał jest ekologicznie i biologicznie czysty. Posiada odporność ogniową na poziomie B s-2, d0, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pożarowe domu.

Celuloza jest materiałem higroskopijnym, dzięki czemu może zaabsorbować pewną ilość wody bez negatywnego wpływu na właściwości cieplne. Cecha ta odróżnia ją od pozostałych materiałów termoizolacyjnych.

Izolacja celulozowa spośród nich jest najlepsza, bo taką wilgoć przechwytuje jak bibuła, rozprowadza ją w całej swojej objętości i łatwo oddaje klimatyzując wnętrza. Można powiedzieć, że oddycha.

Materiał jest lekki, bo 1m3 przy zasypywaniu swobodnym waży tylko 25kg, a przy wdmuchiwaniu szczelinowym, w skosy poddasza – 40 kg i w ściany – 44 kg. Łatwo wnika w każdą szczelinę i wypełnia ją. Warunkiem skuteczności tej izolacji jest uzyskanie wysokiego stopnia kompresji, bo wtedy szczelnie wypełnia przegrodę i nie ma niekorzystnego zjawiska jej osiadania. Przy ociepleniach z jej udziałem niejednokrotnie nie trzeba stosować folii paroizolacyjnych, co zdecydowanie obniża koszty materiałowe i robocze. Jest to przy tym doskonały materiał o właściwościach dobrego izolatora akustycznego.

JAKĄ METODĘ MONTAŻU I JAKI MATERIAŁ IZOLACYJNY WYBRAĆ NA OCIEPLENIE PODDASZA?

Rynek oferuje szeroki wybór materiałów izolacyjnych. Wśród najpopularniejszych wymienić należy: celulozę w formie puszystego granulatu (instalowaną metodą wdmuchiwania), wełnę szklaną, skalną i styropian w płytach. Zwróć uwagę, czy materiał, który wybierasz, posiada certyfikat CE. Jest to jedyna gwarancja, że izolacja spełnia deklarowane przez producenta właściwości. O skuteczności termoizolacji i dźwiękoizolacji decydują parametry i grubość warstwy izolacyjnej oraz dokładność jej montażu. Największy wpływ na dokładność ma metoda, z jaką ocieplenie jest wbudowane w połać dachu i związany z nią materiał izolacyjny.

Wadą poddaszy ocieplonych wełną mineralną są szczeliny między izolacją a konstrukcją dachu i między łączeniami płyt. Pogarsza to izolacyjność przegrody. Szczeliny wielkości 1 milimetra mogą nawet 4-krotnie zwiększyć straty ciepła. Metoda wdmuchiwania gwarantuje szczelne wypełnienie docieplanych przestrzeni poddasza. Włókna isofloc wdmuchiwane są pod ciśnieniem i docierają do miejsc, które byłyby trudne do prawidłowego ocieplenia inną metodą. Wdmuchiwany materiał zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej. Eliminuje to powstawanie mostków termicznych odpowiedzialnych za nadmierne straty ciepła.

Korzystniej jest ocieplić poddasze granulatem do wdmuchiwania, np.: izolacją celulozową isofloc F. Dwuosobowa ekipa wyposażona w agregat w ciągu 1-2 dni robót ociepli całe poddasze. Celuloza to ekologiczny materiał, uzyskany w procesie recyklingu makulatury gazet codziennych. Jako ocieplenie poddasza instalowany jest metodą wdmuchiwania. Jest to bezpieczna i skuteczna metoda ocieplania dachu, stosowana od ponad 30 lat w całej Europie, od ponad 100 lat znana na świecie.

Isofloc F posiada certyfikat CE i jest produkowany zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną 04/0080. Producent i niemiecki instytut techniki budowlanej gwarantuje osiągnięcie wszystkich deklarowanych parametrów celulozy isofloc F. Wartości deklarowane w Europejskiej Aprobacie Technicznej są ważne dla całego zakresu gęstości użytkowych isofloc F: od 25 do 65 kg/m3 i dla wszystkich zastosowań. Kontrola parametrów materiału jest prowadzona w sposób ciągły, a zapisy Aprobaty Technicznej potwierdzone są przez tysiące dotychczas przeprowadzonych badań. Celuloza isofloc posiada najlepsze parametry materiałowe:

• niski współczynnik przewodzenia ciepła λd 0,037 W/m*K. isofloc F skutecznie ogranicza straty ciepła w mieszkaniach już przy minimalnych grubościach warstwy.

• wysokie ciepło właściwe c=2,1 kJ/kg. isofloc F tworzy przyjazny mikroklimat wnętrz w miesiącach letnich i zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń.

• optymalna oporność na przepływ powietrza r > 6kPa sprawia, że isofloc F jest rewelacyjnym izolatorem akustycznym. Dodatkowo uszczelnia budynek na przenikanie powietrza, zapobiegając przewiewom i przedmuchom. Poprawia to komfort mieszkania na poddaszu ocieplonym isofloc F.

• klasa reakcji na ogień isofloc F to B, s-2 d0. Nie rozprzestrzenia ognia, w razie pożaru ulega zwęglaniu, chroniąc drewnianą konstrukcję nośną. • materiał posiada gwarancję minimum 50 lat trwałości użytkowej

Isofloc F jako ocieplenie poddasza jest wyjątkowo lekki i nie obciąża konstrukcji. Nadmuchany na podłogę nieużytkowego poddasza materiał waży 25 kg/m3. Ocieplając połać dachu o nachyleniu powyżej 10°, materiał zagęszczany jest do 40 kg/m3. Dzięki temu nie osiądzie w przegrodzie i przez 50 lat będzie prawidłowo wypełniał swoją funkcję ocieplenia poddasza.

 

Dysponujemy odpowiednią maszyną oraz zestawem końcówek do wdmuchiwania, które ułatwiają prawidłowe ocieplenie skosów poddasza.

Izolacja cieplna latem Celem stosowania termoizolacji latem jest zapewnienie komfortowej temperatury wewnątrz budynku i stłumienie skali jej wahań w ciągu doby. Dlatego isofloc F to rozsądny wybór dla termoizolacji strychów, poddaszy użytkowych i nieużytkowych.

 

Wartością podstawową przy obliczaniu efektywności izolacji termicznej latem jest tzw. ciepło właściwe materiału, c. Im większa jest ta wartość, tym więcej ciepła może być zatrzymane przez termoizolację i tym dłużej pomieszczenia pozostają chłodne.

Isofloc F – izolacja cieplna zimą Izolacja cieplna budynku w miesiącach jesienno-zimowych ma na celu ograniczenie strat ciepła w budynku i w efekcie minimalizację energii przeznaczonej na ogrzewanie domu. Isofloc F to rozsądny wybór na termoizolację domu zimą.

W fizyce budowli istotnym wskaźnikiem wydajności termoizolacji zimą jest jej współczynnik przewodzenia ciepła λ, obliczany na podstawie europejskiej normy EN ISO 10456: 2007-12.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wskazuje, ile ciepła przepływa przez materiał termoizolacyjny z cieplejszej strony na chłodniejszą (przy różnicy temperatur 1 Kelvina) w jednostce czasu.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła celulozy isofloc F wynosi λD = 0,037 W/mK

 

Isofloc f – wiatroszczelność i szczelność na przenikanie powietrza

Materiały izolacyjne z celulozy wspomagają wiatroizolacyjność i szczelność przegrody na przenikanie powietrza. Wynika to z ich struktury płatków/waty. Są one relatywnie mało przepuszczalne dla powietrza i, zasypywane metodą wdmuchu, tworzą ciągłą, jednolitą warstwę termoizolacyjną.

Isofloc f – izolacja akustyczna

Isofloc f to dobry wybór jako wytłumienie dźwiękowe ścian i stropów. Energia fal dźwiękowych, rozchodzących się w powietrzu, wytracana jest przez tarcie, gdy napotyka miękką, elastyczną włókninę izolacji celulozowej.

Powyższa ilustracja poglądowo przedstawia zalety włóknocelulozy, którą zasypuje się izolowaną przegrodę (po lewej stronie) w porównaniu do powszechnego (i pracochłonnego!) wypełniania ścianek materiałem izolacyjnym w postaci płyt i mat (obrazek po prawej stronie).

Isofloc f – ochrona konstrukcji drewnianych

• Celuloza izolacyjna Isofloc F zapewnia szybkie odprowadzenie nadmiaru wilgoci z drewna, gdyby zastosowane drewno budowlane było nie wystarczająco suche, pod warunkiem stosowania się do zasad sztuki budowlanej.

• Celuloza izolacyjna Isofloc F jest dostatecznie elastyczna i stabilna, nie tworzy więc pustek, w których mogłaby się osadzać skondensowana para wodna. Badania wskazują, że dwie trzecie wszystkich uszkodzeń drewnianych elementów konstrukcyjnych spowodowane jest kondensacją pary wodnej.

Celulozowa izolacja Isofloc f istotnie wspomaga ochronę konstrukcji przed wilgocią. Celuloza isofloc F jest materiałem higroskopijnym. Wilgoć, która może wykroplić się w przegrodzie budowlanej docieplonej isofloc F, w pierwszej kolejności magazynowana jest we włóknach celulozy. Przestrzenie pomiędzy włóknami pozostają zatem wypełnione powietrzem, dzięki czemu izolacja dłużej zachowuje swoje właściwości cieplne.

W materiałach celulozowych wilgoć wiążą higroskopijne włókna celulozy, dlatego właściwości cieplne izolacji zostają zachowane. Celuloza może wchłonąć wodę w ilości aż do 15% swojej masy.

W izolacjach pochodzenia mineralnego wilgoć gromadzi się między włóknami materiału, zastępując powietrze i obniżając izolacyjność cieplną przegrody.

Kontakt.

BUDO-THERM WOJCIECH KŁOS

Adres:

Wronowice 79C
98-100 Łask

Telefon
+48 786 286 279

Email:
kontakt@budo-therm.pl


NIP:
731-19-68-782

Regon:
362535120